Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

XT sẽ niêm yết WEECO Token (ECO)

22/12/2022 8:08 pm UTC

XT sẽ niêm yết WEECO Token (ECO) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

DDC/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-31 08:00:00 UTC.

Giao dịch mở vào: 2023-01-01 08:00:00 UTC.

Rút tiền mở vào: 2023-01-02 08:00:00 UTC.

Kế hoạch XT sẽ niêm yết WEECO Token (ECO) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Website: https://www.weecotoken.com/

Blockchain Browser: https://bscscan.com/token/0x6e2224aee2b81cc945c16fa831a46a6276b14ffb

Whitepaper: https://www.weecotoken.com/img/whitepaper250765.pdf