Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

XT sẽ niêm yết ALBEDO (ALBEDO)

24/12/2022 10:25 pm UTC

XT sẽ niêm yết ALBEDO (ALBEDO) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

ALBEDO/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-25 10:00:00 UTC.

Giao dịch mở vào: 2022-12-26 10:00:00 UTC.

Rút tiền mở vào: 2022-12-27 10:00:00 UTC.

Kế hoạch XT sẽ niêm yết ALBEDO (ALBEDO) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

lbank se niem yet albedo albedo

Website: https://www.bitci.com.tr/projects/ALBEDO

Blockchain Browser: https://v2.bitciexplorer.com/token/0xc7857E34576B5dB79414092cE244c8eCf7805318/

Whitepaper Link: https://www.bitci.com.tr/projects/ALBEDO