Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

XT.COM sẽ niêm yết Rond Coin (ROND)

28/12/2022 7:22 am UTC

XT.COM sẽ niêm yết Rond Coin (ROND) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

ROND/USDT trong Main Zone (Metaverse)

Nạp tiền mở vào: 10: 00 on January 15, 2023 (UTC)

Giao dịch mở vào: 10: 00 on January 16, 2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 10: 00 on January 17, 2023 (UTC)

Kế hoạch XT.COM sẽ niêm yết Rond Coin (ROND) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Website: https://genso.game/en/

Blockchain Browser:

ETH: https://etherscan.io/token/0x82197d7446a435105d6f3a430d72a6713960e34d

MATIC: https://polygonscan.com/token/0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981