Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

XT sẽ niêm yết XSPECTAR (XSPECTAR)

20/12/2022 16:20 UTC

XT sẽ niêm yết XSPECTAR (XSPECTAR) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

XSPECTAR/USDT

Nạp tiền: 08:00 ngày 21 tháng 12 năm 2022 (UTC)

Giao dịch: 08:00 ngày 22 tháng 12 năm 2022 (UTC)

Rút tiền: 08:00 ngày 23 tháng 12 năm 2022 (UTC)

Kế hoạch XT sẽ niêm yết XSPECTAR (XSPECTAR) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Trang web: https://www.xspectar.com/

Trình duyệt chuỗi khối: https://xrpscan.com/

Sách trắng: https://www.xspectar.com/whitepaper