Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

XT sẽ niêm yết HanChain (HAN)

20/12/2022 4:17 pm UTC

XT sẽ niêm yết HanChain (HAN) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

HAN/USDT

Nạp tiền: 08:00 ngày 20 tháng 12 năm 2022 (UTC)

Giao dịch: 08:00 ngày 21 tháng 12 năm 2022 (UTC)

Rút tiền: 08:00 ngày 22 tháng 12 năm 2022 (UTC)

Kế hoạch XT sẽ niêm yết HanChain (HAN) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Trang web: https://paykhan.io

Trình duyệt chuỗi khối: https://etherscan.io/token/0x0c90c57aaf95a3a87eadda6ec3974c99d786511f

Sách trắng: https://github.com/hanchain-paykhan/hanchain/blob/main/WhitePaper/WhitePaper_en_HanChain_PayKhan.pdf