Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

XT.COM niêm yết Gym Street (GYMNET)

03/01/2023 3:39 pm UTC

XT.COM niêm yết Gym Street (GYMNET) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

GYMNET/BNB

Nạp tiền mở vào: 08: 00 on January 09, 2023 (UTC)

Giao dịch mở vào: 08: 00 on January 10, 2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 08: 00 on January 11, 2023 (UTC)

Kế hoạch XT.COM niêm yết Gym Street (GYMNET) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Website: http://gymstreet.io

Blockchain Browser: https://bscscan.com/address/0x0012365f0a1e5f30a5046c680dcb21d07b15fcf7

Whitepaper Link: https://docs.gymstreet.io