Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

XT.COM Airdrop

06/01/2023 9:06 am UTC

🎁Phần thưởng: 2,400 IGOLD

Top 1: 360 IGOLD

Top 2: 240 IGOLD

Top 3: 120 IGOLD

Top 4-10: 85.71 IGOLD

Top 11-20: 48 IGOLD

Top 21-50: 20 IGOLD

⏰Thời hạn: 07:00 on January 06, 2023 – 07:00 on January 20, 2023 (UTC)

🏆 Tham gia:

✅Follow Coin5x Telegram

✅Follow Coin5x Twitter

✅ Giao dịch IGOLD on XT.COM

XT.COM Airdrop