Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Web3Metaverse Airdrop

15/08/2022 7:30 am UTC

web3metaverse airdrop

Web3Metaverse là một mạng chơi game và metaverse sáng tạo với một loại hệ sinh thái thanh toán mới. Mã thông báo Web3Metaverse (WMT) là một ứng dụng mạng web3 metaverse.

Web3Metaverse hiện đang cung cấp tùy chọn để nhận 3.000 mã thông báo WMT trị giá $30.000. (0,003 BNB + Phí).

1- Truy cập trang Airdrop của Web3Metaverse.

2- Kết nối ví BNB của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Metamask.

3- Yêu cầu 3.000 mã thông báo WMT (0,003 BNB + Phí) và tạo liên kết giới thiệu của bạn.

4- Nhận 30% mã thông báo WMT + 20% hoa hồng BNB cho mỗi hành động mua được giới thiệu.

5- Lên kế hoạch niêm yết trên Hotbit vào ngày 30 tháng 11 năm 2022.

00:00:00: Ended UTC