Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Tháng 10 Gate: 4 dự án Việt nam phát hành thành công trên 100 triệu USD

26/10/2021 11:03 pm UTC

Tháng Mười, tháng của các IDO Việt nam trên Gate.io với 4 dự án thành công cam kết mua trung bình trên 30 triệu USD mỗi dự án.

coin5x.com my master war mat ket thuc ico ten gate io

My Master War (MAT) đạt 29,871,116 USDT

 

coin5x.com dmlg niem yet thanh cong tren gate io tang gia 15 lan

Demole (DMLG) nhận được đăng ký mua 1.147.480 DAO

 

coin5x.com hera tang 29x sau mo ban ido tren gate io

Hero Arena (HERA) đạt 34,148,760 USDT

 

coin5x.com thang 10 gate 4 du an viet nam phat hanh thanh cong tren 100 trieu usd

MetaverseX (METAX) được đăng ký tới 32,700,280 USDT