Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Giới thiệu Remint

18/08/2022 11:17 am UTC

remint 1

Kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2022, các thành viên của cộng đồng Remint có thể tải xuống ứng dụng miễn phí để kiếm tiền Remint. KHÔNG yêu cầu bạn với tư cách là người dùng phải chi tiêu bất kỳ hình thức tài sản tài chính nào. Tuy nhiên, anh em cần phải đầu tư thời gian, và do đó, cần bỏ ra vài phút mỗi ngày để kiếm Remint.

Remint là một loại tiền điện tử bất động sản, với tầm nhìn mang tính cách mạng đối với thị trường đất đai, nhà cửa và tài chính phi tập trung. Mục tiêu chính của dự án là hợp nhất hai ngành công nghiệp này và rút ngắn khoảng cách giữa chúng. Remint nói rằng, họ đã nêu phương án này trong sách trắng https://coin5x.com/re-Remint1

Remint còn cho biết thêm , dự án sẽ làm đơn giản hóa các giao dịch và đầu tư bất động sản. Đội ngũ của Remint đang xây dựng một nền tảng nơi bất động sản sẽ kết hợp với tiền điện tử theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể đầu tư vào các dự án bất động sản khác nhau để kiếm một khoản lãi suất.

Dự án cũng đang khởi động một chương trình bất động sản metaverse, Remint sẽ thông báo cụ thể sau.

Remint đang có chương trình airdrop tại https://coin5x.com/remint-airdrop/