Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

ProBit Global niêm yết Flag Token (FLAG)

31/12/2022 2:35 am UTC

ProBit Global niêm yết Flag Token (FLAG) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

FLAG/USDT

Nạp tiền mở vào: January 2, 2023 at 06:00 (UTC)

Giao dịch mở vào: January 3, 2023 at 09:00 (UTC)

Rút tiền mở vào: Mở sớm

Kế hoạch ProBit Global niêm yết Flag Token (FLAG) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

ProBit Global Lists Flag Token (FLAG)

Telegram: https://t.me/flagmedia

Twitter: https://twitter.com/flagmediagroup

Facebook: https://facebook.com/flagmediagroup

Instagram: https://instagram.com/flagmediagroup