Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

PiCoreTeam lên tiếng: Pi Network đang giao dịch là không thật

30/12/2022 2:00 am UTC

Kênh chính thức Pi Network (@PiCoreTeam) đã lên tiếng: Mainet của PI hiện đang vẫn đóng và không có liên kết ra bên ngoài và Pi đang giao dịch ngoài mạng đang đóng của Pi Network là không có thật. PiCoreTeam lên tiếng: Pi Network đang giao dịch là không thật

Kênh chính thức Pi Network (@PiCoreTeam) đã lên tiếng: Mainet của PI hiện đang vẫn đóng và không có liên kết ra bên  ngoài và Pi đang giao dịch ngoài mạng đang đóng của Pi Network là không có thật.

Như vậy, nhận định của Coin5x ngay khi XT.COM và Huobi niêm yết PI đến thời điểm này là PI fake là hoàn toàn đúng.