Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

OWNR Wallet Airdrop

23/12/2022 9:42 am UTC

Phần thưởng

💰 Phần thưởng: $1.500 USDT tokens (TRC20).

20 USDT cho 30 người tham gia được chọn ngẫu nhiên đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bắt buộc.

30 USDT cho 20 lượt giới thiệu được chọn ngẫu nhiên đã giới thiệu ít nhất một người tham gia mới.

300 USDT cho 6 lượt giới thiệu HÀNG ĐẦU (50 USDT cho mỗi người).

BỔ SUNG 500 USDT cho 10 người dùng tích cực nhất trong mỗi mạng xã hội sẽ được thưởng 50 USDT mỗi người.

Thời hạn

Chương trình Đã kết thúc giờ UTC (giờ Việt Nam = giờ UTC +7).

Hướng dẫn tham gia

🔔 Truy cập trang đăng ký

🔔 Theo dõi Twitter chương trình like và reweet

🔔 Theo dõi Telegram chương trình

🔔 Like Facebook chương trình

Thông tin dự án

Website: https://ownrwallet.com

ownr wallet airdrop 1