Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

OKX sẽ hủy niêm yết FILUSDT, LINKUSDT

26/12/2022 5:44 pm UTC

OKX sẽ hủy niêm yết FILUSDT, LINKUSDT cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

FILUSDT, LINKUSDT

Thị trường futures vào 2022-12-29 07:00:00 UTC & 08:00:00 UTC.

Gồm các hợp đồng bao gồm các hợp đồng hàng tuần, hai tuần một lần, hàng quý, hai quý một lần.

Trong vòng 30 phút đầu tiên sau khi hủy niêm yết, nếu bạn giữ các vị thế có giá trị lớn hơn 10.000 USD trong các hợp đồng tương lai FILUSDT và LINKUSDT tại thời điểm giao hàng, bạn sẽ bị hạn chế chuyển tài sản ra khỏi tài khoản giao dịch.

Kế hoạch OKX sẽ hủy niêm yết FILUSDT, LINKUSDT có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Chuyển tài sản sẽ trở lại bình thường sau 30 phút. Lịch sử lệnh và hồ sơ thanh toán sẽ vẫn có sẵn sau khi hủy niêm yết. Nếu bạn cần sao lưu dữ liệu của mình, bạn có thể tải xuống dữ liệu đó qua Trung tâm Báo cáo trên web OKX.