Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Nomoex Airdrop

20/09/2022 1:39 pm UTC

coin5x.com/nomoex

Đã kết thúc 2022/9/24

Nomoex đang phát 1.000 mã thông báo NOMOX cho 10.000 người tham gia đầu tiên.

1- Truy cập trang Airdrop của Nomoex và điền mẫu

2- Join Telegram của Nomoex

3- Join Kênh Telegram của Nomoex

4- Theo dõi Trang Twitter của Nomoex , like, retweet và nhận xét về tweet được ghim.

5- Like Facebook của Nomoex

6- Like Instagram của Nomoex

7- Đăng ký YouTube của Nomoex

8- Theo dõi kênh Reddit của Nomoex