Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

NirvanaMeta x META STAR Airdrop

03/01/2023 2:56 pm UTC

⏰Kết thúc: Jan 7, 2023

🎁Phần thưởng: 1.000.000 $NU

🥇Giải nhất – Top 1 điểm cao 👉 10.000 NU mỗi người

Top 2 điểm cao 👉 8.000 NU mỗi người

Top 3 entries 👉 6.000 NU mỗi người

🥈2nd place – Thứ hạng cao tiếp theo 4-10 điểm cao 👉 4.000 NU mỗi người

🥉3rd place – Thứ hạng cao tiếp theo 11-35 điểm cao 👉 2.000 NU mỗi người

🏅4th place – 3000 đầu tiên tham gia 👉 250 NU mỗi người

🏅5th place – 1000 người ngẫu nhiên 👉 250 NU mỗi người

🏆Tham gia

✅Follow Coin5x Telegram

✅Follow Coin5x Twitter

✅Do tasks on page Airdrop

 

NirvanaMeta x META STAR Airdrop