Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Nabox

14/09/2022 6:04 pm UTC

nabox

Nabox ban đầu được tạo ra vào năm 2018 bởi NULS Foundation. Ban đầu Nabox được xây dựng để phục vụ người dùng NULS. Cơ sở người dùng của Nabox đã tăng trưởng liên tục khi hệ sinh thái NULS phát triển.

Tuy nhiên, với vô số các chuỗi khác nhau đang tranh giành vị trí thống trị, chúng ta đang bắt đầu thấy sự phân mảnh trong toàn ngành. Do đó, nhiệm vụ của Nabox là tạo ra một ví chuỗi chéo mang tính cách mạng được xây dựng cho Web 3.0.

Với Nabox, người dùng có thể quản lý tài sản của mình bao gồm chuyển và tạo chữ ký trên các chuỗi khác nhau, bao gồm Ethereum, BSC, Heco, NULS, v.v. hiện tại, tạo thành nền tảng cho các khả năng chuỗi chéo của NerveNetwork, một dự án khác do NULS ươm tạo.

Với plugin Nabox, người dùng có thể sử dụng liền mạch các tài sản kỹ thuật số của họ trên các chuỗi khác nhau chỉ bằng một cú nhấp chuột. Với điều này, Nabox hy vọng sẽ là động lực thúc đẩy BSC, Heco, OKExChain, NULS và các blockchain hiệu suất cao hơn khác trong việc tích hợp chặt chẽ hơn với cơ sở hạ tầng Ethereum Lớp 2.

Nabox đang có chương trình airdrop tại đây https://coin5x.com/nabox-x-unamano-airdrop/