Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Monte Airdrop

03/01/2023 1:59 pm UTC

⏰Kết thúc: Jan 9, 2023

🎁Phần thưởng: 60,000 TRX cho 4,000 người thắng.

🏆Tham gia:

✅Follow Coin5x Telegram

✅Follow Coin5x Twitter

✅Thực hiện nhiệm vụ tại trang Airdrop

Monte Airdrop