Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

MEXC sẽ niêm yết Mars Token (MRST)

23/12/2022 4:08 pm UTC

MEXC sẽ niêm yết Mars Token (MRST) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

MRST/USDT

Nạp tiền mở vào: Đã mở.

Giao dịch mở vào: 2022-12-26 15:00:00 UTC+7 (Việt Nam).

Rút tiền mở vào: Đã mở.

Kế hoạch MEXC sẽ niêm yết Mars Token (MRST) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Tên dự án: Mars Token (MRST)

Tổng cung: 376,548,440 (Ban đầu là 400 triệu)

Trang web chính thức: https://marslabs.co/

Contract (Polygon):

https://polygonscan.com/token/0x411bc96881A62572FF33c9d8CE60dF99E3d96cd8

Twitter:https://twitter.com/Mars_Labs

Telegram:https://t.me/marslabs

Discord:https://discord.gg/marslabs

Medium:https://marslabs.medium.com/

Instagram:https://www.instagram.com/marslabs_official/