Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

MEXC sẽ niêm yết Gearbox (GEAR)

21/12/2022 6:25 pm UTC

MEXC sẽ niêm yết Gearbox (GEAR) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

GEAR/USDT

Giao dịch: 15:00, ngày 23/12/2022 (giờ VN).

Nạp tiền: Đã mở.

Rút tiền: 5:00, ngày 24/12/2022 (giờ VN)

Kế hoạch MEXC sẽ niêm yết Gearbox (GEAR) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Nạp GEAR và có cơ hội chia sẻ giải thưởng 2,000 MX

Thời gian: Sau khi GEAR được lưu hành đến 23:00, 27/12/2022 (giờ VN).

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người dùng nạp GEAR với số tiền nạp ròng không dưới 5 USDT tương đương GEAR có thể chia sẻ tổng giải thưởng 500 MX tương ứng với số tiền nạp ròng. Người dùng nạp GEAR với số tiền nạp ròng không dưới 30 USDT tương đương GEAR có thể chia sẻ tổng giải thưởng 1,500 MX tương ứng với số tiền nạp ròng.

Tên dự án: Gearbox (GEAR)

Tổng cung: 10,000,000,000 GEAR

Block Explorer (ERC-20):  https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d

Official Website: https://gearbox.fi/

Twitter: https://twitter.com/GearboxProtocol

Discord: https://discord.com/invite/gearbox

Medium: https://medium.com/gearbox-protocol

Whitepaper