Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

MEXC niêm yết The Rug Game (TRG)

10/01/2023 8:49 am UTC

MEXC niêm yết The Rug Game (TRG) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

TRG/USDT

Nạp tiền mở vào: Đã mở

Giao dịch mở vào: January 16, 2023 14:30 UTC

Rút tiền mở vào: Đã mở

Kế hoạch MEXC niêm yết The Rug Game (TRG) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Token information

https://theruggame.io/

https://etherscan.io/address/0x93eeb426782bd88fcd4b48d7b0368cf061044928

https://twitter.com/theruggame

https://theruggame.medium.com/