Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

MEXC niêm yết DOTORI (DTR)

01/01/2023 12:23 am UTC

MEXC niêm yết DOTORI (DTR) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

DTR/USDT

Nạp tiền mở vào: Đã mở

Giao dịch mở vào: 3/102023 19:00 VN

Rút tiền mở vào: Đã mở

Kế hoạch MEXC niêm yết DOTORI (DTR) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

MEXC niêm yết DOTORI (DTR)

Website: http://www.cyworld.com

Block Explorer (ERC-20): https://etherscan.io/token/0xAdc87836554E9B3aA207A37F3d86b45792edE9E6

Twitter: http://twitter.com/CyworldOfficial

Telegram: https://t.me/dotori_official

Instagram: https://www.instagram.com/cyworld_official