Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Metallika Airdrop

28/12/2022 13:47 UTC

Phần thưởng

Phần thưởng: $1,500

Token phân bổ: 15,000 METALLIKA

Thời hạn

⌛ Chương trình Đã kết thúc giờ UTC (giờ Việt Nam = giờ UTC +7).

Hướng dẫn tham gia

✅Theo dõi Coin5x Telegram

✅Theo dõi Coin5x Twitter

🔔 Đăng ký tại airdrop page

🔔 Join Metallika’s Telegram Group

Thông tin dự án

Metallika

https://twitter.com/MetallikaICO

https://www.facebook.com/Metallika.IO

https://t.me/+D8KLYFM1CrkyNzkx

https://metallika.io/