Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Metacade Airdrop

02/01/2023 2:25 pm UTC

Phần thưởng

🎁 $2,500 USDT cho 10 người may mắn được chọn ngẫu nhiên, mỗi người sẽ nhận $250.

Thời hạn

End in February 23, 2023

Tham gia

✅Theo dõi Coin5x Telegram

✅Theo dõi Coin5x Twitter

🔔 Hoàn thành các bước tại trang Airdrop

Metacade Airdrop