Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Giá sẽ pum (lên mạnh) khi có thông tin lên sàn và dum (xuống sốc) khi có tin hủy niêm yết.