Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

LBank sẽ niêm yết VISION OF BLOCKCHAIN (VOB)

29/12/2022 7:42 am UTC

LBank sẽ niêm yết VISION OF BLOCKCHAIN (VOB) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

VOB/USDT

Nạp tiền mở vào: 06:00 December 29, 2022 (UTC)

Giao dịch mở vào: 06:00 December 30, 2022 (UTC)

Rút tiền mở vào: 06:00 December 31, 2022 (UTC)

Kế hoạch LBank sẽ niêm yết VISION OF BLOCKCHAIN (VOB) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Telegram group: https://t.me/onebittenglobal

Twitter: https://twitter.com/1BIT_10

Facebook: https://www.facebook.com/ONE-BIT-TEN-105686928470145

Website: https://vobc.io/

Blockchain browser: https://bscscan.com/token/0xdb83921D152f362b8Ae79a1C2ddC33a5588924f7

Whitepaper: https://vobc.io/VOB_protocol-white_paper(EN).pdf