Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Lbank sẽ niêm yết Mummy Finance (MMY)

23/12/2022 4:00 pm UTC

Lbank sẽ niêm yết Mummy Finance (MMY) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

MMY/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-23 12:00:00 UTC.

Giao dịch mở vào: 2022-12-23 15:00:00 UTC.

Rút tiền mở vào: 2022-12-25 12:00:00 UTC.

Kế hoạch Lbank sẽ niêm yết Mummy Finance (MMY) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

lbank se niem yet mummy finance mmy

Website: https://www.mummy.finance/

Blockchain: https://ftmscan.com/token/0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac

Whitepaper: https://docs.mummy.finance