Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

LBank sẽ niêm yết DiDimCoin (DDC)

20/12/2022 1:42 pm UTC

LBank sẽ niêm yết DiDimCoin (DDC) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

DDC/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-22 06:00:00 UTC.

Giao dịch mở vào: 2022-12-23 06:00:00 UTC.

Rút tiền mở vào: 2022-12-24 06:00:00 UTC.

Kế hoạch LBank sẽ niêm yết DiDimCoin (DDC) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Telegram: https://t.me/didimcoin

Instagram: instagram.com/didimcoin/

Trang web: http://didim.io

Trình duyệt chuỗi khối: https://tronscan.org/#/token20/TG8AEC18tJUefG4z4wmp1e5QbeuQuQWunV

Sách trắng: http://didim.io/DIDIM_Whitepaper_eng.pdf