Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

LBank niêm yết WITHUS GOLDIA Token (WGDT)

31/12/2022 8:58 am UTC

LBank niêm yết WITHUS GOLDIA Token (WGDT) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

WGDT/USDT

Nạp tiền mở vào: 10:00 31/12/2022 (UTC)

Giao dịch mở vào: 08:00 1/1/2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 10:00 2/1/2023 (UTC)

Kế hoạch LBank niêm yết WITHUS GOLDIA Token (WGDT) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

LBank lists WITHUS GOLDIA Token (WGDT)

https://www.withusnetwork.io/

https://polygonscan.com/token/0x4dE05e6f0F4362195f5168C9409b05D8967BaEBB

https://twitter.com/official_WGD?t=b4tIhFyziDm_e84wp0Qswg&s=09

Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1-Bt7f32k6m6Al_x6K1AVZNVewi9cqIxk/view