Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

LBank niêm yết Weber (WBC)

30/12/2022 13:42 UTC

LBank niêm yết Weber (WBC) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

WBC/USDT

Nạp tiền mở vào: 08:00 December 31, 2022 (UTC)

Giao dịch mở vào: 08:00 January 1, 2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 08:00 January 2, 2023 (UTC)

Kế hoạch LBank niêm yết Weber (WBC) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Lbank logo

Website: https://weberproject.io/

Blockchain browser: https://cn.etherscan.com/token/0x304782E7C56919299414d8848b3De14cc6D58357

Whitepaper: https://weberproject.io/wp/Weber_WP_EN.pdf