Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

LBank sắp niêm yết SKAFLIC

07/01/2023 2:44 am UTC

LBank sắp niêm yết SKAFLIC cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

SKAFLIC/???

Nạp tiền mở vào: Sắp mở

Giao dịch mở vào: Sắp mở

Rút tiền mở vào: Sắp mở

Kế hoạch LBank sắp niêm yết SKAFLIC có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

LBank lists SKAFLIC

Twitter: https://twitter.com/SkaflicOfficial

Telegram: https://t.me/SkaflicCommunity

YouTube: https://www.youtube.com/c/skaflicofficial/videos