Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

LBank niêm yết Luxurion (LXRN)

07/01/2023 2:33 am UTC

LBank niêm yết Luxurion (LXRN) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

LXRN/USDT

Nạp tiền mở vào: 06:00 January 8, 2023 (UTC)

Giao dịch mở vào: 06:00 January 9, 2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 06:0January 10, 2023 (UTC)

Kế hoạch LBank niêm yết Luxurion (LXRN) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

LBank logo

Website: https://luxurion.io/

Blockchain browser: https://cn.etherscan.com/token/0x37D12e3EA2ceE077c0c97a920013Ac8920D8224F

Whitepaper: https://luxurion.io/wp/Luxurion_WP_EN.pdf