Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

LBank niêm yết Dash 2 Trade (D2T)

09/01/2023 12:55 pm UTC

LBank niêm yết Dash 2 Trade (D2T) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

D2T/USDT

Nạp tiền mở vào: 10:00 January 10, 2023 (UTC)

Giao dịch mở vào: 10:00 January 11, 2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 10:00 January 12, 2023 (UTC)

Kế hoạch LBank niêm yết Dash 2 Trade (D2T) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Lbank lists Dash 2 Trade (D2T)

Website: https://dash2trade.com/

Blockchain browser: https://cn.etherscan.com/token/0x4Dd942bAa75810a3C1E876e79d5cD35E09C97A76

Whitepaper: https://dash2trade.com/assets/documents/Whitepaper.pdf