Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Lbank lists SHIKOKU INU (SHIK)

06/01/2023 1:22 pm UTC

Lbank lists SHIKOKU INU (SHIK) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

SHIK/USDT

Nạp tiền mở vào: 10:00 January 8, 2023 (UTC)

Giao dịch mở vào: 13:00 January 9, 2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 10:00 January 10, 2023 (UTC)

Kế hoạch Lbank lists SHIKOKU INU (SHIK) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Lbank lists SHIKOKU INU (SHIK)

Telegram: https://t.me/SHIKARMY

Twitter: https://twitter.com/shikokuinucoin

Facebook: https://www.facebook.com/groups/shikokuinu/?mibextid=HsNCOg

Chinese Telegram: https://t.me/SHIK_CN