Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

KuCoin niêm yết Beldex (BDX)

09/01/2023 1:07 pm UTC

KuCoin niêm yết Beldex (BDX) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

BDX/USDT, BDX/BTC

Nạp tiền mở vào: Có hiệu lực ngay lập tức (Mạng được hỗ trợ: BDX)

Giao dịch mở vào: 10:00 on January 10, 2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 10:00 January 11, 2023 (UTC)

Kế hoạch KuCoin niêm yết Beldex (BDX) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

KuCoin lists Beldex (BDX)

Website: https://beldex.io/

Whitepaper: https://beldex.io/whitepaper.pdf

Twitter: https://twitter.com/BeldexCoin

Telegram: https://t.me/official_beldex

Discord: https://discord.com/invite/Hj4MAmA5gs