Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

KOMMUNITAS vs AGE Airdrop

31/12/2021 13:31 UTC

37,500 AOG for 1,500 Winners

End Date : December 31st, 2021

Distribution Date : January 30th, 2022

Join: giv.gg/r/nXwBPZ-6U5CPR