Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Iskra Airdrop

24/12/2022 10:56 am UTC

 Phần thưởng

💰 5.000 USDT token và 52 (3 Kingdoms Multiverse 4-star general) NFTs.

✡️ 25 token USDT cho 200 người tham gia được chọn ngẫu nhiên đã thực hiện tất cả các nhiệm vụ bắt buộc.

✡️ 1 (3 Kingdoms Multiverse 4-star general NFTs) cho 40 cho 40 lượt giới thiệu được chọn ngẫu nhiên, những người đã giới thiệu ít nhất 1 người tham gia mới vào chiến dịch Airdrop 3KM ISKRA.

✡️ 500 USDT tokens + 12 (3 Kingdoms Multiverse 4-star general NFTs) for cho TOP 3 lượt giới thiệu:

⭐ 1st 250 USDT tokens + 5 (3 Kingdoms Multiverse 4-star general NFTs).

⭐ 2nd 150 USDT tokens + 4 (3 Kingdoms Multiverse 4-star general NFTs).

⭐ 3rd 100 USDT tokens + 3 (3 Kingdoms Multiverse 4-star general NFTs).

Thời hạn

Chương trình Đã kết thúc giờ UTC (giờ Việt Nam = giờ UTC +7).

🔔 Truy cập trang đăng ký

🔔 Theo dõi Twitter chương trình like và reweet

🔔 Theo dõi Telegram chương trình

🔔 Theo dõi Discord chương trình

Thông tin dự án

iskra airdrop

🖧 Mạng: BSC

🌐 Website: https://hackless.io