Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

IguVerse Airdrop

01/09/2022 1:37 pm UTC

Đã kết thúc 2022/9/26

Giới thiệu IguVerse

Tổng phần thưởng 1.000.000 IGU tokens cho:

Vị trí số 1 – 50 người thắng – 50% chia nhau 10.000 IGU tokens mỗi người.

Vị trí số 2 – 100 người thắng – 30% chia nhau 3.000 IGU tokens mỗi người.

Vị trí số 3 – 100 người thắng – 20% chia nhau 2.000 IGU tokens mỗi người.

1- Vào IguVerse’s Airdrop Page

2- Đăng ký.

3- Join IguVerse’s Telegram Group

4- Join IguVerse’s Telegram Announcement Channel

5- Follow IguVerse’s Twitter Page

6- Join IguVerse’s Discord Channel