Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Hướng dẫn ICO/IDO trên Binance Launchpad đầy đủ dễ hiểu nhất

06/08/2022 17:32 UTC

Binance Launchpad là bệ phóng cho các dự án khởi nghiệp, đã có 50 lần launchpad giúp các dự án huy động được vốn tốt và cũng giúp các nhiều nhà đầu tư anh em x lần số tiền tham gia. Anh em tham khảo thêm các bài viết về Binance Launchpad:

[yarpp]

Đến thời điểm viết bài, Binance Launchpad đang tiến hành IDO dự án Beta Finance, Coin5x hướng dẫn anh em chi tiết và dễ hiểu nhất cách tham gia, trên cả điện thoại và máy tính:

Điều kiện tham gia:

1/ Tài khoản đã KYC.

2/ Tích trữ đủ BNB theo thông báo trong từng dự án, thông thường, bạn cần tích đủ tối thiểu 0.1 BNB trong trung bình 7 ngày trước khi diễn ra quá trình đăng ký.

Xem: Cơ chế tính toán số dư BNB hàng ngày của Bianance.

Huớng dẫn tham gia Binance Launchpad trên điện thoại:

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat

Trên ứng dụng, các bạn tìm đến mục Lauchpad

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 1

Các bạn sẽ thấy danh sách các dự án đang và đã launchpad, trên hình là đã có 50 dự án tham gia và Beta là dự án đang khởi chạy.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 2

Bấm vào dự án cần tham gia, bạn sẽ thấy thời gian đếm ngược đến thời điểm bước bắt đầu đăng ký cam kết. Tất nhiên trước đó, bạn cần đủ điều kiện như nói ở trên để tham gia bước đầu tiên này.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 3

Kéo xuống dưới, bạn sẽ thấy thông số Token Offered là tổng số token bán ra trong đợt này.

Ở dưới là tích xanh tài khoản đã KYC, số BNB đã tích trữ và được tính theo cơ chế của Binance. Cơ chế này cơ bản là tính số dư bình quân theo giờ và chụp số dư vào 7:00AM hàng ngày. Chi tiết xem Cơ chế tính toán số dư BNB hàng ngày của Bianance.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 4

Kéo tiếp xuống dưới bạn sẽ thấy thông số cơ bản quan trọng của đợt mở bán:

Hard cap: Tổng giá trị số tiền tương đương token được bán ra trong đợt này.

Total token supply: Tổng số lượng token tối đa được tạo ra trong suốt vòng đời của nó. Sau này trên coinmarketcap, nhân với giá sẽ là thông số thị trường pha loãng hoàn toàn.

Initial Circulating Supply: Số lượng token đang lưu hành.

Public token sale price: Giá bán token.

Tokens Offered: Số lượng token được bán trọng đợt này.

Hard cap per user: Tổng giá trị mã mỗi user được mua tối đa.

Token Sale Vesting Priod: Token được bán không phải chị quá trình lock vesting.

Token type: Mạng blockchain token là BEP20 và ERC20.

Token Distribution: Bạn sẽ nhận được token ngay sau khi kết quá trình mở bán.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 5

Khi đồng hồ đếm ngược về 00:00:00, kết thúc bước 1 (bước tích lũy BNB) và ngay lập tức được chuyển sang bước 2 ở dưới

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 6

Một đồng hồ đếm ngược tiếp theo lại hiện ra, trong khoảng thời gian này, người dùng nếu muốn tham gia phải tiến hành đăng ký cam kết số bằng BNB sẵn sàng tham gia.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 7

Bấm vào Commit BNB để tiến hành cam kết BNB, số BNB sau khi cam kết sẽ bị khóa cho đến bước tiến hành phân bổ token.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 8

Sau khi bấm commit, nếu số BNB cam kết nhỏ hơn số tối thiểu, bạn không thể tham gia dự án được, lúc này bạn có nạp thêm BNB cũng không được vì thời điểm Binance chụp số dư đã qua và đã chốt lượng BNB tài khoản của bạn. Trường hợp đủ số dư BNB tối thiểu, mời bạn xem bước tiếp theo.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 9

Bạn có thể cam kết số dư tối đa là lượng BNB bạn có. Trường hợp đủ số dư cam kết tối thiểu, sau khi bấm commit, số BNB tham gia sẽ bị khóa lại và có biểu tượng bị khóa như hình. Các bạn chờ đồng hồ đếm ngược sang bước tiếp theo là công việc của sàn gồm Bước 3: Tính toán phân bổ token và Bước 4: Phân bổ token cho người dùng.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 10

Bước 3 tiến hành tính toán phân bổ đang diễn ra, trong vòng 1 giờ, sau đó sàn sẽ phân bổ token cho 158.944 người tham gia với tổng số BNB cam kết là 7.430.628 USD (tương đương 3,23 tỷ đô la theo giá $435 = 1 BNB vào lúc bắt đầu tiến hành tính toán).

Sau gần 1 giờ đồng hồ nữa, sàn Binance sẽ tiến hành phân bổ token Beta về ví spot của người dùng.

 

Huớng dẫn tham gia Binance Launchpad trên máy tính:

Trước khi tiến hành, anh em cần kiểm tra tài khoản của mình đủ các điều kiện sau:

1/ Tài khoản đã KYC.

2/ Tích trữ đủ BNB theo thông báo trong từng dự án, thông thường, bạn cần tích đủ tối thiểu 0.1 BNB trung bình trong 7 ngày trước khi diễn ra quá trình đăng ký.

Xem: Cơ chế tính toán số dư BNB hàng ngày của Bianance.

Bước 1: Qua trình duyệt web, truy cập vào Binance Launchpad: https://launchpad.binance.com/vi/

Chọn dự án muốn tham gia:

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat

Beta là dự án ví dụ hướng dẫn cho anh em trong bài viết này.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 1

Thời gian còn hơn 3 giờ nữa sẽ đến bước đăng ký cam kết BNB.

Tài khoản đã KYC và đã tích trữ 0.12BNB, đủ số lượng tối thiểu (0.1$) để tham gia đăng ký cam kết.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 2

Kéo xuống dưới, bạn sẽ thấy thông số kinh tế kỹ thuật của đợt mở bán, chi tiết:

Hard cap: Tổng giá trị số tiền tương đương token được bán ra trong đợt này.

Total token supply: Tổng số lượng token tối đa được tạo ra trong suốt vòng đời của nó. Sau này trên coinmarketcap, nhân với giá sẽ là thông số thị trường pha loãng hoàn toàn.

Initial Circulating Supply: Số lượng token đang lưu hành.

Public token sale price: Giá bán token.

Tokens Offered: Số lượng token được bán trọng đợt này.

Hard cap per user: Tổng giá trị mã mỗi user được mua tối đa.

Token Sale Vesting Priod: Token được bán không phải chị quá trình lock vesting.

Token type: Mạng blockchain token là BEP20 và ERC20.

Token Distribution: Bạn sẽ nhận được token ngay sau khi kết quá trình mở bán.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 3

Khi thời gian đếm  ngược về 00:00:00, lúc này bạn sang bước 2 là đăng ký cam kết BNB.

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 4

Sau khi bấm commit xong, số BNB của bạn sẽ tạm khóa để chờ sang bước 3 tính toán phân bổ và bước 4 phân bổ token cho người dùng.

 

coin5x.com huong dan icoido tren binance launchpad day du de hieu nhat 5

Đây là bước 3 đang diễn ra, sàn sẽ tính toán số token để phân bổ cho mỗi người dùng trong vòn 1 giờ đồng hồ.

Như hình, vào lúc 18 giờ hôm nay, sàn sẽ phân bổ số token bạn được mua, đồng thời trừ đi số tiền tương ứng và trả về số BNB còn lại, tất cả đều vào ví spot của người dùng.

Chúc anh em tham gia ICO, IDO các dự án x_x nhiều lần giá mua.