Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Huobi sẽ niêm yết Gearbox (GEAR)

22/12/2022 7:58 pm UTC

Huobi sẽ niêm yết Gearbox (GEAR) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

GEAR/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-22 12:00:00 UTC.

Giao dịch mở vào: Giao dịch giao ngay GEAR (GEARBOX) sẽ mở khi khối lượng ký gửi đáp ứng nhu cầu giao dịch thị trường, sẽ được thông báo chính thức trước.

Rút tiền mở vào: 2022-12-24 09:00:00 UTC.

Kế hoạch Huobi sẽ niêm yết Gearbox (GEAR) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

huobi se niem yet gearbox gear

gearbox.fi/

discord.com/invite/gearbox

etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances

docs.gearbox.finance/overview/whitepaper

twitter.com/GearboxProtocol