Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Huobi niêm yết Flare Network (FLR)

08/01/2023 4:26 pm UTC

Huobi niêm yết Flare Network (FLR) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

FLR/USDT, FLR/USDD

Nạp tiền mở vào: January 8, 2023 05:00 UTC

Giao dịch mở vào: khối lượng ký quỹ đáp ứng nhu cầu giao dịch của thị trường và được thông báo trước.

Rút tiền mở vào: January 11, 2023 04:00 UTC

Kế hoạch Huobi niêm yết Flare Network (FLR) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Huobi lists Flare Network (FLR)

https://flare.network/

https://twitter.com/FlareNetworks

Block Explorer: https://flare-explorer.flare.network/