Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Hệ sinh thái của NEAR

27/10/2021 10:13 pm UTC

Hệ sinh của Near Protocol khá phong phú và đa dạng, nhưng tất cả mới chỉ là chớm nở.

coin5x.com he sinh thai cua near
Hệ sinh thái của NEAR

Cùng so sánh với hệ sinh thái của Solana (SOL)

coin5x.com he sinh thai cua near 1
2 hệ sinh thái tương đồng, nhưng SOL đã có vốn hóa trên 60 tỷ USD, gấp 10 lần NEAR

Nhìn vào hệ sinh thái của NEAR Protocol và Solana, giá token NEAR vs SOL hiện tại, anh em có dự tính nào dành cho NEAR trong ví của mình?