Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Hackless Airdrop

24/12/2022 10:46 am UTC

Phần thưởng

💰 $10.000 HKLS token.

Các token HKLS trị giá $200, $300 và $500 cho 3 tweet hàng đầu viết về trải nghiệm sử dụng sản phẩm.

100 người tham gia ngẫu nhiên với 5 điểm trở lên sẽ nhận được mã thông báo HKLS trị giá $15.

Mã thông báo HKLS trị giá $7.500 sẽ được phân phối cho những người có 20 điểm. Bạn càng có nhiều điểm – phần của bạn càng lớn.

Thời hạn

⌛  Chương trình Đã kết thúc giờ UTC (giờ Việt Nam = giờ UTC +7).

Hướng dẫn tham gia

✅Theo dõi Coin5x Telegram

✅Theo dõi Coin5x Twitter

🔔 Truy cập trang đăng ký

🔔 Theo dõi Twitter chương trình like và reweet

🔔 Theo dõi Telegram chương trình

🔔 Theo dõi Discord chương trình

Thông tin dự án

hackless airdrop

🖧 Mạng: BSC

🌐 Website: https://hackless.io