Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Giới thiệu token Burning Horse

19/11/2022 9:14 pm UTC

gioi thieu token burning horse

Burning Horse là một ứng dụng web3 phi tập trung (dApp) được xây dựng trên Binance Smart Chain.

$BRHS là mã thông báo tiện ích sẽ cho phép bạn mua một số NFT trong Cửa hàng NFT, tham gia đặt cược để kiếm lợi nhuận cũng như chơi Xổ số Burning Horse .

Mục tiêu của Burning Horse là xây dựng một hệ sinh thái dựa trên việc cung cấp dịch vụ dựa trên hợp đồng thông minh.

Ngoài ra, triển vọng mở rộng Cửa hàng NFT sang Thị trường NFT đang được xem xét, nơi người dùng sẽ có thể đặt NFT bằng cách sử dụng $BRHS làm phương thức thanh toán.

Hợp đồng: 0x68FD3bDaf70bd14828bab06d5BF854349d1F4aE6

Burning Horse Airdrop