Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Gate sắp niêm yết City Tycoon Games (CTG)

22/12/2022 9:50 am UTC

Gate sắp niêm yết City Tycoon Games (CTG) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

CTG/USDT

Giao dịch mở vào: 2022-12-22 10:00:00 UTC.

 

 

Kế hoạch Gate sắp niêm yết City Tycoon Games (CTG) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Website:https://www.citytycoon.games/