Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

FraXion Airdrop

12/08/2022 6:50 pm UTC

FraXion tạo ra “Đối tác tài sản kỹ thuật số” và cho phép chủ sở hữu mã thông báo đầu tư vào các bất động sản tạo ra thu nhập chính cũng như đất đai phù hợp để phát triển thương mại ngay lập tức thông qua các liên minh chiến lược và quan hệ đối tác với một số nhà phát triển bất động sản thành công nhất ở Hoa Kỳ.

FraXion là một nền tảng đầu tư bất động sản phi truyền thống sử dụng công nghệ blockchain mới nhất sẽ cung cấp cho các cá nhân, không chỉ các tổ chức, quyền truy cập vào các dự án phát triển bất động sản nổi bật, sát cánh với các nhóm phát triển lớn và một số đối tác tổ chức được công nhận nhất trên thế giới.

FraXion đang tặng tổng số token FXN trị giá 10.000 đô la trong thời gian airdrop.

Phần thưởng:

FXN trị giá 25 đô la cho 200 người tham gia được chọn ngẫu nhiên.

FXN trị giá 2.500 đô la cho FXN giới thiệu TOP 1.

trị giá 1.500 đô la cho FXN giới thiệu TOP 2.

trị giá 1.000 đô la FXN cho giới thiệu TOP 3.

203 người chiến thắng.

$10.000 phần thưởng.

10.000,00 FXN mã thông báo được phân bổ.

Mạng Ethereum

Hướng dẫn từng bước:

2 Đăng ký với thông tin chi tiết của bạn
3 Truy cập trang web FraXion

9 Gửi thông tin chi tiết của bạn đến trang airdrop