Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

DigiFinex sẽ niêm yết United States Property Coin (USPC)

29/12/2022 11:09 UTC

DigiFinex sẽ niêm yết United States Property Coin (USPC) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Cặp giao dịch: Thông báo sớm

Nạp tiền mở vào: Thông báo sớm

Giao dịch mở vào: Thông báo sớm

Rút tiền mở vào: Thông báo sớm

Kế hoạch DigiFinex sẽ niêm yết United States Property Coin (USPC) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

United States Property Coin (USPC)

Về dự án

https://etherscan.io/token/0x79B87d52a03ED26A19C1914be4CE37F812e2056c

https://twitter.com/USPC_official

https://uspc.io/