Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

DigiFinex niêm yết Canadian Inuit Dog (CADINU)

30/12/2022 7:43 am UTC

DigiFinex niêm yết Canadian Inuit Dog (CADINU) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

CADINU/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-28 07:00 UTC

Giao dịch mở vào: 2023-01-03 09:00 UTC

Rút tiền mở vào: 2022-12-28 09:00 UTC

Kế hoạch DigiFinex niêm yết Canadian Inuit Dog (CADINU) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

https://cadinu.io

https://bscscan.com/token/0x76e112203eF59D445452ef7556386dD2DF3Ed914

https://twitter.com/CADINUTOKEN?s=08

https://t.me/Cadinuchat

https://www.youtube.com/channel/UChnXyCbJXjgTnflJfuKNQrQ

https://www.facebook.com/Cadinutoken