Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Digifinex lists Tillage TILL/USDT

20/12/2022 9:20 am UTC

Digifinex lists Tillage TILL/USDT cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

TILL/USDT

Thời gian mở gửi tiền: 3:00 ngày 23 tháng 12 năm 2022 (UTC).

Thời điểm mở giao dịch: 6:30 ngày 23 tháng 12 năm 2022 (UTC).

Thời gian mở rút tiền: 6:30 ngày 23 tháng 12 năm 2022 (UTC).

Kế hoạch Digifinex lists Tillage TILL/USDT có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Giao dịch: https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/TILL

Tên dự án: Tillage (TILL)

Trang web: https://tillagechain.com/

Chuỗi khối: https://scope.klaytn.com/token/0x2e1cf529dbd26f5f62a89ba723f2918de72f2487?tabId=tokenTransfer