Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Danh sách các sàn giao dịch niêm yết Pi Network

30/12/2022 08:36 UTC

Tổng hợp danh sách các sàn đã giao dịch Pi Network (PI) đến ngày 30/12/2022.

Sàn CEX

Hotcoin

Bitmart

SuperEX

Biconomy

CoinW

Huobi

XT.COM

Trang Listing:

Coinmarketcap

Coingecko

Lưu ý, đến thời điểm hiện tại, mạng Pi Network vẫn chưa Mainnet thành công, do đó các mã thông báo niêm yết trên các sàn dưới đây không phải hợp đồng (contract) mainnet của Pi Network.

Chúng ta hiểu rằng, do chưa có contract mainnet Pi Network, nên hiện nay chỉ có duy nhất một cách xác định chính chủ Pi Network là theo  các kênh mạng xã hội do Pi Netwok công bố, trong đó có:

1- Trang web của Pi là: https://minepi.com.

2- Trình duyệt chuỗi khối trên website theo cùng tên miền là https://minepi.com/blockexplorer

Nói cách khác, cái tên Pi Network đang niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung chỉ là cái tên Pi Network mà thôi. Anh em lưu ý và bảo trọng rủi ro.